Światowy Dzień Ziemi (22.04) to doskonała okazja, żeby przypomnieć sobie o obowiązkach związanych z gospodarką odpadami.

Każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności wytwarza odpady inne, niż komunalne, powinien pamiętać  o:

  • uzyskaniu wpisu do rejestru BDO
  • magazynowaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzaniu na bieżąco ich ewidencji
  • przekazywaniu odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia tylko na podstawie dokumentu KPO i wyłącznie tym podmiotom, które posiadają stosowne uprawnienia
  • składaniu do 15 marca sprawozdania o odpadach wytworzonych w poprzednim roku kalendarzowym
  • sprawdzeniu czy prowadzona działalność nie wymaga uzyskania odpowiedniej decyzji, np. w związku z eksploatacją instalacji

A może GOZ?

Idea GOZ, czyli Gospodarki o Obiegu Zamkniętym to sposób świadomego zarządzania zasobami, pozwalający na ograniczenie odpadów oraz oszczędzanie nieodnawialnych surowców naturalnych. Troska o środowisko, które każdego dnia dostarcza materiały niezbędne do produkcji, jest w interesie nas wszystkich i ma bezpośrednie przełożenie ekonomiczne. W końcu mniejsza rozrzutność, to większa korzyść dla całego przedsiębiorstwa!

Jak możesz zadbać o środowisko?

OGRANICZAJ – Ograniczaj straty materiałów i energii w produkcji
DIGITALIZUJ – Jeżeli możesz korzystać z zasobów wirtualnych, zamiast materialnych, zrób to!
ZAPĘTLAJ – Zapętlaj obieg materiałów – nieudane wyroby przekazuj do recyklingu lub przetwarzaj ponownie
DZIEL SIĘ – Korzystaj z opcji współdzielenia zasobów, naprawiaj sprzęty, zamiast od razu wymieniać je
na nowe i wybieraj produkty z drugiej ręki, np. w pełni sprawne urządzenia, które komuś innemu nie są już potrzebne
ODNAWIAJ – Tam, gdzie możesz, stawiaj na odnawialne materiały i źródła energii

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ulotką