Od 24 sierpnia 2023 r., przed użyciem produktu zawierającego diizocyjaniany, wymagane będzie potwierdzenie odbycia odpowiedniego kursu. Szkolenie ma zwiększyć świadomość pracowników na temat dobrych praktyk w pracy z diizocyjanianami, odpowiednich środków zarządzania ryzykiem i środków ochrony indywidualnej.

Nowe wytyczne będą obowiązywać wszystkich użytkowników profesjonalnych i przemysłowych korzystających z produktów o całkowitym stężeniu monomeru diizocyjanianu wynoszącym > 0,1% wagowo. Nie jest nimi objęty użytek konsumencki.

Zapowiedź zmian można już było zaobserwować na etykietach produktowych – od kilkunastu miesięcy na wielu z nich znajduje się dopisek: Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Jak odbyć obowiązkowe szkolenie?

Szkolenie może być przeprowadzone przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) z uprawnieniami uzyskanymi w ramach odpowiedniego szkolenia zawodowego. Szkolenie może być wykonane online, za pośrednictwem platformy na której dostępna jest tabela z wyszczególnionymi kursami odpowiadającymi właściwemu poziomowi zaawansowania (dostępna wyłącznie w j. angielskim) oraz video-tutorial, który pokazuje krok po kroku jak zarejestrować się na szkolenie.

Dla użytkowników przewidziano trzy poziomy kursu:

  1. Podstawowy (poziom 1)
  2. Średniozaawansowany (poziom 2)
  3. Zaawansowany (poziom 3)

W jaki sposób wybrać odpowiednie szkolenie?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z matrycą szkoleniową (dostępna wyłącznie w j. angielskim), a następnie sprawdzić czy czynności wykonywane w miejscu pracy odpowiadają opisowi z tabeli, umieszczonemu przy poziomie 3 (zaawansowanym), 2 (średniozaawansowanym) czy też 1 (podstawowym). Jeżeli zakres obowiązków obejmuje poziom zaawansowany, nie ma konieczności odbywania kursu na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Oba zawierają się już w szkoleniu z poziomu 3.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Zrealizuj szkolenie już dziś!