Każdy produkt dopuszczony do sprzedaży wymaga odpowiedniej dokumentacji technicznej, w zależności od zastosowania w konkretnej branży.

Produkty do branży budowlanej i będące wyrobem budowlanym muszą posiadać:

1) deklarację zgodności z:  Aprobatą Techniczną, lub Polską Normę Budowlaną,

albo:

2) Deklarację Właściwości Użytkowych wystawioną na podstawie Zharmonizowanej Normy Wyrobu.

Wyroby budowlane muszą zostać opatrzone właściwą etykietą ze znakiem: B – znak budowlany dla wyrobów na terenie Polski (w przypadku 1) albo CE – dla wyrobów na terenie Unii Europejskiej (dla przypadku 2).

Produkty Polychem Systems do zastosowań budowlanych posiadające pełną dokumentację techniczną, to systemy natryskowe PUREX NG, poliuretanowe płyty i otuliny wycinane, masy uszczelniająco-klejące FLEXPUR.

Dodatkowo każdy produkt powinien posiadać Kartę Charakterystyki oraz Kartę Techniczną, które to dokumenty zawierają niezbędne  informacje i parametry techniczne.