Polityka jakości i środowiska

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o.

Polychem Systems Sp. z o.o. od czerech dekad jest czołowym producentem wyrobów poliuretanowych. Powtarzalna jakość naszych wyrobów, poszerzanie oferty produktowej, doskonalenie procesów oraz dbałość o ciągły rozwój zawodowy Pracowników, przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska, sprzyja wzmocnieniu pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym.

Racjonalne zarządzanie surowcami, identyfikacja zagrożeń i konsekwentne działania związane z ich ograniczaniem przekładają się na bezpieczeństwo i właściwą jakość we wszystkich obszarach spółki. Dbamy o wzrost zaufania i wiarygodności poprzez spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

Dążąc do ciągłego doskonalenia w obszarze produktów, usług oraz procesów i działań wewnątrz organizacji, stawiamy sobie następujące cele:

 • produkowanie i terminowe dostarczania wyrobów spełniających indywidualne potrzeby naszych Klientów, przy zachowaniu szczególnej dbałości o środowisko,
 • stosowanie dostępnych środków i rozwiązań organizacyjnych mogących zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
 • ciągłe poszerzanie oferty produktowej wraz z rozwojem nowych technologii,
 • budowanie trwałych relacji z Klientem m.in. w oparciu o doradztwo, wsparcie techniczne oraz prowadzenie szkoleń;
 • dążenie do pozycji lidera w zakresie wyrobów poliuretanowych na rynku krajowym, dynamiczny rozwój na rynkach europejskich oraz zaznaczenie swojej pozycji na światowym rynku.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich Pracowników Polychem Systems Sp. z o.o. w ciągłe zwiększanie efektywności Systemu Zarządzania (zgodnego z wymogami norm PN-EN ISO 9001, IATF 16949 i PN-EN ISO 14001).

Konsekwentna realizacja założeń Polityki Jakości i Środowiska oraz respektowanie przepisów prawa stanowią gwarancję skuteczności i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania, co jest gwarantem rozwoju i umacniania pozycji Polychem Systems Sp. z o.o. na rynku.

Poświadczam, że jesteśmy firmą niezależną finansowo, przy czym jednocześnie deklaruję, zapewnienie środków i zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki Jakości i Środowiska, która będzie realizowana przeze mnie i Pracowników naszej firmy.

Certyfikaty

  Formularz kontaktowy

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polychem Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 43. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizacji formularza. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności

  i otrzymywania od Polychem Systems Sp. z o.o. materiałów marketingowych o usługach, produktach i promocjach.
  e-mail oraz na inne urządzenia telekomunikacyjne, które użytkuję, informacje handlowe i marketingowe dotyczące produktów własnych Polychem Systems Sp. z o.o..
  Do góry Do góry