Beton to materiał, który docelowo powinien wyróżniać się wyjątkową trwałością i wytrzymałością mechaniczną w różnych warunkach środowiskowych i przy minimalnych nakładach konserwacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że podczas użytkowania elementy betonowe najczęściej narażone są na szereg różnorodnych czynników zewnętrznych, które w różnym stopniu mogą wpływać na procesy degradacji. Wśród nich wyróżniamy przede wszystkim korozję betonu.

Korozję betonu dzielimy na wewnętrzną i zewnętrzną. Do korozji wewnętrznej przyczyniają się najczęściej składniki, z których wykonany został beton, np. nieodpowiedni dobór domieszek. Z kolei korozja zewnętrzna zachodzi pod wpływem działania niekorzystnych warunków zewnętrznych i możemy jej skutecznie przeciwdziałać, wdrażając odpowiednie metody zapobiegawcze, w tym m.in. specjalne preparaty polimocznikowe.

Czynniki wpływające na korozję betonu

Czynniki zewnętrzne wpływające na korozję betonu możemy podzielić na fizyczne, chemiczne i biologiczne. Korozja fizyczna wynika z procesów ługowania, abrazji i erozji betonu. Zmiany w strukturze są łatwo wykrywalne i pojawiają się dość szybko, gdy dojdzie do początkowych uszkodzeń. Niekorzystny wpływ na właściwości i strukturę betonu może mieć też proces zamarzania wody w jego porach.

Znacznie trudniej jest wykryć korozję występującą z przyczyn biologicznych. Dotyczy ona rozwoju różnorodnych organizmów, w tym glonów, grzybów i bakterii, które pod wpływem obecności związków siarki, azotu czy węgla mogą produkować różnorodne szkodliwe substancje sprzyjające korozji chemicznej.

Do korozji chemicznej dochodzi również pod wpływem obecności soli magnezu, jonów siarczanowych lub chlorkowych, które wchodzą w reakcje z różnymi związkami znajdującymi się w betonie, co również przyczynia się do wystąpienia zjawiska korozji.

Żelbet

W przypadku żelbetu mamy do czynienia z procesami korozji zarówno otuliny betonowej, jak i zbrojenia. Korozja zbrojenia zachodzi gdy spełnione są 2 warunki: beton jest dostatecznie wilgotny, a przy tym do stali dociera tlen. Produkty korozji stali mają większą objętość niż stop, prowadzi to do powstania naprężeń a następnie odspojenia betonu od zbrojenia. W początkowych fazach korozje można zidentyfikować przez rdzawe zacieki na powierzchni betonu.

Jak przeciwdziałać korozji betonu?

Jest wiele sposobów zapobiegawczych, które pozwolą przeciwdziałać korozji betonu. W pierwszej kolejności warto zadbać o dobór odpowiedniego składu mieszanki betonowej oraz właściwe proporcje poszczególnych składników. Bardzo ważne jest również prawidłowe ułożenie i zagęszczenie mieszanki.

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych warto stosować specjalne powłoki o właściwościach ochronnych, które również będą zabezpieczać beton przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Działanie powłok ochronnych polega na wytwarzaniu specjalnej warstwy izolacyjnej, która oddziela beton od środowiska, przez co ograniczony jest bezpośredni kontakt z wodą, agresywnymi gazami, chlorkami i innymi substancjami. Środkiem, który wykazuje takie działanie, a więc może pomóc w walce z korozją betonu, jest System polimocznikowy PUREX AM. Jego skuteczność w ochronie betonu jest potwierdzona zgodnie z normą PN-EN 1504-2.