Purex AM jest wprowadzony do obrotu zgodnie z normą PN-EN 1504-2:2006 w systemie 2+. Oznacza to, że może być on stosowany w budynkach i pracach inżynierskich, czyli na przykład: tunelach, przejściach podziemnych, mostach czy konstrukcjach oporowych. Powłoki polimocznikowe często certyfikowane są zgodnie z systemem 4, jednak wyroby takie przeznaczone są do zastosowań o niskich wymaganiach względem właściwości użytkowych. Purex AM został dokładnie przebadany pod tym kątem. Zakres oraz rezultaty badań pozwalają na zastosowanie naszego polimocznika w celu: ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia oraz zwiększenia odporności fizycznej i chemicznej.

Poniżej zamieszczone są deklarowane przez nas właściwości użytkowe: